PENTRU PACIENȚI

PENTRU PACIENȚI

CUM PRESTĂM SERVICII


Pentru folosirea eficientă a timpul dvs. și identificare soluțiilor corecte, avem nevoie de o analiză clinică detaliată, structurată a datelor despre sănătatea dvs. Suntem siguri că sunteți de acord cu această abordare, din acest motiv, vă rugăm să faceți câțiva pași simpli, înainte de a vizita Centrul:

Telefonați la centrul de contact și faceți o programare la medic la data și ora convenabilă pentru dvs.

Completați ancheta alergologică a pacientului și expediați-o la adresa medicului specialist la care ați făcut programare. Este important pentru noi să examinăm ancheta înainte de vizita dvs., pentru a face o concluzie clinică preliminară asupra problemei dvs.

Luați cu dvs. la consultație lista cu toate medicamentele administrate, precum și eventualele investigații instrumentale și de laborator anterioare: imagini de radiografie și altele.


IMPORTANT


  • Plata pentru serviciile medicale se face înainte de începerea prestării acestora.

  • Consultarea pacienților cu vârsta sub 18 ani are loc în prezența părinților sau a tutorilor!

  • Centrul Internațional de Alergologie Moleculară ALFAllergY se angajează să protejeze datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal Nr. 133 din 08-07-2011.